Välkommen till Baxter!

Sedan 2013, då Gambro AB förvärvades av Baxter International Inc., har företagets verksamheter integrerats stegvis över hela världen. Nu har turen kommit till Sverige. Därför är www.gambro.se stängd.

Om du har frågor om beställningar, fakturor, eller faktamaterial om produkter med varumärket Gambro, ber vi dig vänligen att kontakta följande kundservice:


Sverige: 046-16 90 85 eller CustomerService.SE@gambro.com

Norge: +47 800 74 999

För att rapportera biverkningar eller problem som uppstått vid användande av våra produkter, fortsätt till www.baxter.se genom att klicka här!


Baxter och Gambro är varumärken tillhörande Baxter International Inc.