aaa Global Sitemap Navigationbaxter-logo
Baxter
/baxter/

Investerare
http://investor.baxter.com/phoenix.zhtml?c=86121&p=irol-irhome


Jobba hos oss
/sites/sv_SE/careers.page


Nyheter och media
http://www.baxter.com/news-media.page

/sv_SE/assets/images/svg/swe.svg

Sverige
http://www.baxter.com/country-selector.page

12341234


http://www.baxter.com
Search
Go
The server returned an empty response. Please check your search and try again.
An error occurred while searching. Please check your search and try again.
Empty or invalid search. Please enter a valid query and try again.


Recent Stories
Latest News
Latest News
View All
Filter By
All Years
Read More
Learn More
Media Contact List


Välkommen till Baxter
Produktinformationen på denna webbplats är anpassad för vårdpersonal i Sverige. Genom att klicka JA nedan kommer du in på webbplatsen. Tillhör du allmänheten och vill komma i kontakt med Baxter klickar du NEJ.
Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du vår användning av dessa cookies. Läs mer om vår <a href="http://www.baxter.com/privacy.page">cookie-policy</a>
JA - Jag är vårdpersonal
NEJ - Jag är inte sjukvårdspersonal
/kontakta-oss/kontakta-oss.page?
/sites/sv_SE/index.pageIntended for US Audiences Only
#


/sv_SE/assets/images/svg/Flag_US.svg
Audiences
Investors
http://investor.baxter.com/phoenix.zhtml?c=86121&p=irol-irhome


Careers
/sv_SE/careers.page?


News & Media
/sv_SE/news-media.page?


Partners & Suppliers
/sv_SE/partners-suppliers.page?[$WSSP] = [80]
[Host] = [www.baxter.se]
[$WSSN] = [www.baxter.se]
[User-Agent] = [CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)]
[$WSSC] = [http]
[$WSRH] = [54.156.51.193]
[$WSIS] = [false]
[Surrogate-Capability] = [WS-ESI="ESI/1.0+"]
[$WSRA] = [54.156.51.193]
[_WS_HAPRT_WLMVERSION] = [-1]
[Accept-Encoding] = [gzip]
[$WSPR] = [HTTP/1.1]
[Accept] = [text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8]

true
index
iw/config/asset-list.xml
iw/config/asset-list.xsl
 

  

   

   

   

    
error
    

   
2016-06-16
0.7

   

  

  

   

   

   

    
index
    

   
2017-08-10
0.7

   

  

  

   

   

   

    

    

   
1969-12-31
0.7

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/lakemedelsforsorjning/lakemedelsforsorjning
     

    
2017-06-29
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/lakemedelsforsorjning/products/automatiserad-lakemedelshantering
       

      
1969-12-31
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/lakemedelsforsorjning/products/vardinformationssystem
       

      
1969-12-31
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/Infusionsbehandling/infusionsbehandling
     

    
2017-05-26
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Infusionsbehandling/products/lakemedel-for-infusionsbehandling
       

      
2017-05-26
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Infusionsbehandling/products/fardigblandad_fardikopplade-lakemedel
       

      
2017-05-26
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Infusionsbehandling/products/elastomeriska-pumpar
       

      
2017-11-02
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Infusionsbehandling/products/system-och-set-for-administrering
       

      
2017-05-26
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/parenteral-nutrition/parenteral_nutrition
     

    
2017-06-20
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/parenteral-nutrition/products/parenteral_nutritionslosning
       

      
1969-12-31
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/parenteral-nutrition/products/apoteksberedning
       

      
2017-10-06
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/multiorgan_support/multi_organ_support
     

    
2017-05-26
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/multiorgan_support/Produkter/multi_organ_support
       

      
2018-09-10
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/kirurgi_och_anestesi/kirurgi_och_anestesi
     

    
2017-05-26
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/kirurgi_och_anestesi/products/anestesigaser
       

      
1969-12-31
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/kirurgi_och_anestesi/products/hemostasprodukter_och_vavnadslim
       

      
1969-12-31
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/Dialys/dialys-therapy
     

    
2018-03-27
0.5

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Dialys/product/pd
       

      
2018-03-22
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Dialys/product/hhd
       

      
2018-03-22
0.3

      

     

     

      

      

      

       
Expertomraden/Dialys/product/ichd
       

      
2018-03-22
0.3

      

     

    

   

   

    

    

    

     
Expertomraden/leveranser_hem_till_patienter/product/leveranser_hem_till_patienter
     

    
2017-08-08
0.5

    

   

  

  

   

   

   

    
corporate
    

   
2016-10-04
0.7

   

   

    

    

    

     
om-baxter/om-baxter
     

    
2016-12-22
0.5

    

   

   

    

    

    

     
om-baxter/sjukhus
     

    
2017-01-26
0.5

    

   

   

    

    

    

     
om-baxter/klinik
     

    
2016-12-20
0.5

    

   

   

    

    

    

     
om-baxter/Hemma
     

    
2016-12-20
0.5

    

   

  

  

   

   

   

    
Etik-och-ansvar/etik_och_ansvar
    

   
2018-05-28
0.7

   

   

    

    

    

     
Etik-och-ansvar/etik_och_ansvar
     

    
2018-05-28
0.5

    

   

   

    

    

    

     
Etik-och-ansvar/hallbarhet
     

    
2018-02-15
0.5

    

   

   

    

    

    

     
Etik-och-ansvar/prioriteringar_och_mal
     

    
2017-08-07
0.5

    

   

   

    

    

    

     
Etik-och-ansvar/EFPIA
     

    
2018-06-08
0.5

    

   

  

  

   

   

   

    

    

   
1969-12-31
0.7

   

   

    

    

    

     
kontakta-oss/kontakta-oss
     

    
2018-08-10
0.5

    

    

     

     

     

      
contact-and-support
      

     
2017-12-07
0.3

     

    

   

  

  

   

   

   

    
index
    

   
2017-08-10
0.7

   

  

  

   

   

   

    
careers
    

   
2018-04-09
0.7

   

   

    

    

    

     
careers/working-at-baxter/employee-development-growth
     

    
2016-10-04
0.5

    

    

     

     

     

      
careers/working-at-baxter/employee-development-growth
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/working-at-baxter/workplace-diversity-inclusion
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/working-at-baxter/compensation-benefits
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/working-at-baxter/work-life-balance
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/working-at-baxter/meet-our-employees
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      

      

     
1969-12-31
0.3

     

    

   

   

    

    

    

     
careers/job-categories/overview
     

    
2016-10-04
0.5

    

    

     

     

     

      
careers/job-categories/overview
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/careers/sales-marketing
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/careers/corporate-careers
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/careers/quality-assurance
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/careers/operations
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/careers/science-research
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

    

     

     

     

      
careers/overview
      

     
2016-10-04
0.3

     

    

   

  

  

   

   

   

    
news-media
    

   
2016-06-16
0.7

   

   

    

    

    

     
news-media/newsroom/press-releases
     

    
1969-12-31
0.5

    

   

   

    

    

    

     
news-media/newsroom/contact
     

    
1969-12-31
0.5

    

   

   

    

    

    

     
news-media/newsroom/featured-stories
     

    
1969-12-31
0.5

    

   

   

    

    

    

     
news-media/newsroom/perspectives
     

    
1969-12-31
0.5

    

   

  

  

   

   

   

    
privacy
    

   
2017-02-03
0.7

   

   

    

    

    

     
privacy
     

    
2017-02-03
0.5

    

   

   

    

    

    

     
privacy/global-privacy-policy
     

    
2016-06-16
0.5

    

   

   

    

    

    

     
privacy/privacy-and-websites
     

    
2016-06-16
0.5

    

   

   

    

    

    

     
privacy/hipaa
     

    
2016-06-16
0.5

    

   

   

    

    

    

     
privacy/safe-harbor
     

    
2016-06-16
0.5

    

   

   

    

    

    

     
privacy/dispute-resolution
     

    
2016-06-16
0.5

    

   

  

  

   

   

   

    

    

   
1969-12-31
0.7

   

   

    

    

    

     
copyright-legal-disclaimer
     

    
2017-02-03
0.5

    

   

   

    

    

    

     
linking-disclaimer
     

    
2017-02-03
0.5

    

   

   

    

    

    

     
news-media/newsroom/RSS-link
     

    
1969-12-31
0.5

    

   

  

 


index
http://www.baxter.se/
It looks like your browser is outdated. For the best experience, please consider updating to the latest version or switching to another browser (Firefox, Chrome, Safari).

Nödvändiga produkter för att möta kritiska vårdbehov

Med utgångspunkt från patientens behov och personalens önskemål utvecklar
Baxter kostnadseffektiva terapier anpassade för vård
på sjukhus, på klinik och i hemmet.

Läs mer

Marknadsledande inom våra terapiområden

Baxter har varit globalt marknadsledande inom flera terapiområden sedan 1931, med uppdraget att rädda och upprätthålla liv. Idag påverkar våra produkter livet för miljontals patienter dagligen.

Läkemedelsförsörjning

Infusionsbehandling

Parenteral nutrition

Multi-organ support

Kirurgi och anestesi

Dialys

Leveranser hem till patienter

Etik och ansvar

Etik och ansvar

Att stödja samhällsutvecklingen och skapa bestående sociala, miljömässiga och ekonomiska värden för alla våra intressenter är grunden i vårt hållbarhetsengagemang.

VÅRT ANSVAR SOM FÖRETAG