Baxter utnämnt till en av de 100 bästa företagsmedborgarna

100 Best Corporate Citizen LogoBaxter utnämndes nyligen till en av årets 100 bästa företagsmedborgare av tidskriften Corporate Responsibility Magazine. Vi är mycket hedrade över utmärkelsen.

Baxters åtagande att vara en ansvarsfull företagsmedborgare går hand i hand med vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv. Det kan enbart ske genom en verksamhet som tar ansvar för varaktiga värden i samhället, miljön och ekonomin. Vare sig det handlar om att öka tillgången till högkvalitativ vård för fler patienter, minska vår klimatpåverkan eller göra frivilliginsatser inom lokal välgörenhet är målet att åstadkomma en verklig skillnad, genom vår verksamhet och våra insatser som ledande vårdföretag.

Att vi lyckas beror helt och hållet på våra 47 000 medarbetare över hela världen, som alltid uppmuntras att tänka större och nå längre till förmån för de intressenter som ger oss sitt förtroende. Våra medarbetares engagemang driver oss framåt varje dag.

—Joe Almeida, styrelseordförande och vd