Samarbeten som driver hälso- och sjukvården framåt

Inget annat område berör andra människors liv lika direkt och omedelbart som hälso- och sjukvård. Och när utmaningarna för vårt område växer – i form av bland annat förändrade demografiska förhållanden och prispress – måste vi kunna förändra våra rutiner och modeller för att skapa ännu större värde för patienter och läkare.

Baxter och Mayokliniken i Minnesota meddelade nyligen att de inleder ett forskningssamarbete för att utveckla omvälvande vårdtekniker. Vårt första mål är att se till patientbehov som hittills inte kunnat tillgodoses i behandlingen av njursjukdomar. Men det är bara början. För Baxter är det en helt ny form av samarbetsavtal.

Det är inte direkt radikalt i våra dagar att välkomna fördelarna med samarbete. Företag i nästan alla branscher arbetar aktivt för att de anställda ska samarbeta och uppmuntrar ibland även externa samarbeten under kontrollerade former för att stimulera kreativiteten. Däremot kan många tveka inför större, ambitiösare samarbetsprojekt under friare former mellan olika institutioner. Potentiella hinder som ekonomiska oklarheter, distributionsrättigheter eller helt enkelt vanlig byråkrati kan verka avskräckande.

Men inget uppdrag känns mer väsentligt och livsviktigt (bokstavligen) än att hitta avgörande, innovativa lösningar för sjukvården. Organisationer som verkligen vill göra skillnad måste vara beredda att kringgå eller riva inbillade barriärer och istället dra nytta av flera avgörande fördelar:

ÖKAD STYRKA: Organisationer som är väl lämpade för samarbete kompletterar varandra med olika starka sidor och kan åstadkomma saker som skulle var svåra att uppnå på egen hand. I just det här fallet bidrar Mayokliniken med sin oöverträffade kliniska, utbildnings- och forskningskapacitet medan Baxter ställer sin egen forskning och utveckling i världsklass och företagets kunnande inom tillverkning och försäljning till förfogande.

ÖKAD SNABBHET: Bredare kapacitet och kompetens betyder mer samlad kunskap som tillsammans kan påskynda innovationer. Varje minut räknas när det handlar om att rädda och upprätthålla liv.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET: Det här är målet vi alla strävar mot – att de som bäst behöver det ska få tillgång till innovationer som kan förändra människors liv. Det finns större möjligheter att göra skillnad om flera organisationer arbetar tillsammans för att nya lösningar inom hälso- och sjukvård ska nå så många människor som möjligt.

Vårt avtal med Mayokliniken lovar mycket för framtiden och det är bara ett av Baxters många forskningsinitiativ. När det handlar om att utveckla vården i vår komplexa, konkurrensutsatta värld är insatserna för höga för att begränsa sig till att försöka förändra något på egen hand. Vi måste vara öppna för att välkomna möjligheter inom och utanför den vanliga verksamheten för att kunna ta vården ett steg längre.

 

—Joe Almeida, styrelseordförande och vd