Strategi eller kultur: Och vinnaren är ...

Att gå som vd från ett företag till ett annat ger unika perspektiv på ledarskap. Du inser snabbt att oavsett hur olika två organisationer kan verka så verkar det finnas några allmängiltiga sanningar som kan tillämpas på alla företag. Min kanske viktigaste lärdom handlar om balansen mellan strategi och kultur.

En tydlig, väldefinierad strategi är avgörande för att ena medarbetarna och driva fram resultat. Men företagskulturen har också ett mycket starkt inflytande – kanske till och med ännu starkare – men inte alltid på ett produktivt sätt.

En vinnande företagskultur kan hjälpa företagets strategi att nå oanade höjder. Men även den bästa strategin är sårbar i en företagskultur som gör motstånd. Och när kultur och strategi ställs mot varandra inom företaget kan du vara säker på att kulturen vinner lätt varje gång. Strategin har inte en chans.

Peter Drucker's uttryck, "Kultur äter strategi till frukost", (och lunch och middag, skulle jag vilja tillägga!) är en stark bild. Vanorna, tänkesätten och fördomarna i en djupt rotad företagskultur kan sätta alla möjliga käppar i hjulet även för den mest dynamiska och övertygande företagsstrategi.

Lösningen är inte att kompromissa med strategin. Det är istället att förändra kulturen så att den bättre återspeglar verkliga, rådande och framtida, affärsförhållanden.

Lösningen är inte att kompromissa med strategin. Det är istället att förändra kulturen så att den bättre återspeglar verkliga, rådande och framtida, affärsförhållanden.

I början av förra året, när jag började som vd för Baxter, arbetade jag och mina medarbetare med att stöpa om vår strategi inför en ny era. Men det var lika viktigt att identifiera de viktigaste kulturella värderingar som vi tror krävs för att vår strategi ska lyckas: snabbhet, enkelhet, samarbete och mod.

För att utveckla och förändra en företagskultur räcker det inte med att skriva ned några nya värderingar på ett blädderblock. Men förändringen måste börja uppifrån... och sedan krävs träget arbete för att införa den på alla nivåer i företaget. Det är enda sättet att försäkra sig om att strategi och kultur arbetar sida vid sida för att driva fram resultat för alla inblandade och även för att skapa ”den bästa arbetsplatsen” för dina anställda.

 

—Joe Almeida, styrelseordförande och vd