Vi förenas för att rädda och upprätthålla liv

Two physicians discussing

Hillrom är nu en del av Baxter

Baxter och Hillrom förenas för att möta utmaningarna i ett snabbt föränderligt vårdlandskap. Tillsammans kommer vi att arbeta för att möjliggöra vårdeffektivitet, förbättra vårdresultat och bredda tillgången till vård på sjukhus, hemma och i alternativa vårdmiljöer.

Vårt åtagande för vårdgivare och patienter

Vi arbetar i den viktiga knutpunkten där innovationer för att rädda och upprätthålla liv möter de läkare, sjuksköterskor och den apotekspersonal som gör det möjligt. Vi arbetar för att förbättra resultaten för patienterna och hjälpa våra samarbetspartners att hantera både utmaningar och möjligheter för sjukvården över hela världen. Läs mer om våra olika specialiteter.

Intensivvård

Innovativa terapier som behandlar livshotande sjukdomar i situationer när varje sekund räknas

Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Avancerade infusionssystem, mediciner och tekniker för att garantera att patienten får rätt behandling och att den hanteras på ett säkert och effektivt sätt, från förskrivning till sjuksängen

​Nutritionsbehandling

Kliniska nutritionslösningar som tagits fram för att hjälpa patienter att behålla och återfå hälsan

Njursjukvård

Banbrytande behandlingsalternativ för personer med njursjukdomar, till exempel peritonealdialys och hemodialys

​Kirurgi

Vi hjälper kirurger och narkosläkare att arbeta snabbt och exakt för att minska risken för komplikationer och öka effektiviteten i operationssalen

Våra produkter

Våra produkter hjälper läkare att ge sina patienter en mer effektiv och verkningsfull behandling – på vårdavdelningen, i operationssalen, på intensivvårdsavdelningen, i hemmet och på dialyskliniken. Lär mer om vårt breda produktutbud.

Vi för den moderna sjukvården framåt

Vi leder globala samtal för att hjälpa till att skapa en bättre och mer personligt anpassad vård. Erfarenheten och kunskapen från våra patienter, vårdgivare och andra samarbetspartners hjälper oss att ta fram meningsfulla, innovativa lösningar som för hälso- och sjukvården framåt.

Vi främjar innovation

Vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv märks i vårt banbrytande arbete och fokus på patientinriktade innovationer. Vi drivs av vår önskan att forma framtiden och att ge tillbaka till samhället på de platser där vi är verksamma.

Baxter employees with Beaker in Lab
Healthcare worker caring for a woman in Mexico

Vi vill skapa en bättre framtid genom att främja innovation, sträva efter den högsta nivån av företagsansvar och arbeta för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Om oss

 

Rubriker i ämnet