Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling

Parenteral nutrition

Rätt klinisk nutrition kan ha en avgörande betydelse för en patient som behöver återfå och behålla hälsan. I över 60 år har Baxter hjälpt patienter få de näringsämnen de behöver. Baxter introducerade de första flytande proteinerna i form av aminosyror. I dag kan vi erbjuda ett brett utbud av produkter för akuta och kroniska patienter som inte får tillräckligt med näring oralt eller enteralt, eller som behöver näringstillskott. 

I vårt produktutbud finns färdiga lösningar för parenteral nutrition (PN) i flera näringsmässigt välbalanserade sammansättningar bestående av aminosyror (proteiner), glukos (kolhydrater), fett (lipider) och elektrolyter, med möjlighet att tillsätta vitaminer och spårämnen.

Vi utvecklar den globala nutritionsbehandlingen

Tillgång

I vårt produktutbud finns många av de viktigaste ämnena för en välbalanserad nutritionslösning: proteiner, kolhydrater, fett, elektrolyter, spårämnen och vitaminer.

Kvalitet

Våra färdigblandade produkter bereds i enlighet med den högsta säkerhetsstandarden. 

Säkerhet

Forskning visar att färdigblandade lösningar kan minska risken för felmedicinering och infektioner och dessutom förenkla beredningsprocessen. 

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Webinarier Baxter Nutrition

Utbildningar och webinarier inom vuxen och pediatrisk nutrition

Här kan du läsa mer om Baxters utbildningar och webinarier inom vuxen och pediatrisk nutrition.

Numeta-G16E-500ml_KDB9612

NUMETA är den enda registrerade trekammarpåsen för neonatal och pediatrisk parenteral nutrition

NUMETA är utvecklad i enlighet med ESPGHAN* och ESPEN** guidelines för att uppfylla nutritionsbehoven hos prematura barn, spädbarn och barn. Numeta är en balanserad lösning av aminosyror (protein), glukos (kolhydrater), fett (lipider) och elektrolyter.
 

*ESPGHAN - European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
**ESPEN - European Society of Clinical Nutrition and Metabolism

 

Information till förskrivare

Numeta G13E produktresumé 
Numeta G16E produktresumé
Numeta G19E produktresumé

Olimel-N12E_1500ml_KDB3WH1F

OLIMEL - ett brett sortiment av parenterala näringslösningar anpassade efter olika patienters behov

OLIMEL finns i ett brett sortiment med 5 olika styrkor i 18 olika påsar.

 

Information till förskrivare

OLIMEL N12E, produktresumé
OLIMEL N12, produktresumé
OLIMEL N9E, produktresumé 
OLIMEL N9, produktresumé 
OLIMEL N7E, produktresumé 
OLIMEL N5E, produktresumé 
OLIMEL perifer N4E, produktresumé

Huvudprodukter och tjänster för Nutritionsbehandling