Samarbetspartners och leverantörer

Samarbetspartners och leverantörer

Att göra affärer med Baxter.

Tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer arbetar vi för att sprida innovativa livräddande och livsuppehållande produkter och behandlingar till patienter och vårdgivare över hela världen. Vi arbetar ständigt för att hitta nya vägar för att förbättra våra miljöresultat och att främja mångfald bland våra leverantörer, samtidigt som vi uppmuntrar till innovation för att möta de sjukvårdsbehov som hittills inte kunnat tillgodoses.

Baxters leverantörer

Vi samarbetar med våra mångsidiga leverantörer för att förbättra miljöaspekter och främja mänskliga rättigheter. Använd länken nedan för att lära dig mer om våra riktlinjer och standarder. Våra nuvarande leverantörer är välkomna att använda länken för att komma till vårt leverantörsmeddelande om ändringskrav.

Nya leverantörer

När vi väljer och utvärderar våra leverantörer tar vi hänsyn till pris, kvalitet och miljöaspekter för att främja en mer hållbar tillväxt och bygga sunda affärsrelationer i alla delar av leveranskedjan.

E-handel

Automatiserade affärstransaktioner bidrar till besparingar, effektivitet och noggrannhet genom hela intäktscykeln. Vi stöder Electronic Data Interchange (EDI), Internet-commerce och Global Healthcare Exchange (GHX).

Kontraktstillverkning och vetenskaplig expertis

Genom vår kontraktstillverkning hjälper vi läkemedelsföretag att kommersialisera sina produkter med vetenskaplig expertis och anpassad support för steril kontraktstillverkning och parenterala system.

Inköpsvillkor

x