Perspektiv

Perspektiv

​Vi åstadkommer verklig skillnad för patienter, vårdgivare och samhället på de platser där vi är verksamma

I över 85 år har vi varit en viktig knutpunkt i arbetet med att rädda och upprätthålla liv. Det har gett oss djupa insikter som präglar utvecklingen av nya, innovativa tekniker och sättet att se på hälso- och sjukvård globalt. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och rönen inom hälso- och sjukvården.

Nya vårdperspektiv

Vi samarbetar med kunskapsledare inom branschen för att undersöka hur vetenskap och innovation kan utveckla vården.

Samhällsengagemang

Att berika samhället på de platser där vi är verksamma går hand i hand med vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv.