Patienter

Patienter

Vi anser att varje människa förtjänar en chans till ett fullödigt liv, fritt från sjukdom och fullt av möjligheter.

Vi på Baxter arbetar för att förbättra resultaten för dig och dina närmaste och hjälpa sjukvårdspersonalen att hantera både utmaningar och möjligheter för patienter över hela världen.

Våra expertområden

Intensivvård

När varje sekund är viktig kan specialistläkarna, tack vare våra behandlingar, ge dig eller en närstående som drabbats livsuppehållande terapi.

Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Våra intravenösa läkemedel och infusionstekniker, som är framtagna enligt globala kvalitetsstandarder, stöttar dig och sjukvårdspersonalen hela vägen efter behov.

 

Nutritionsbehandling

Om du har en sjukdom som gör att du inte får i dig tillräckligt med näring kan våra livräddande näringslösningar hjälpa dig att få tillbaka eller bevara hälsan.

Njursjukvård

Kronisk njursjukdom (CKD) – en ständigt pågående resa. Sjukdomen utvecklas på olika sätt från person till person, men Baxter finns där för att stötta hela vägen med produkter som passar din vardag.

Kirurgi

Vi arbetar i nära kontakt med operationslag över hela världen så att de tryggt kan operera med precision och snabbhet och uppnå lyckade resultat.