Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling

Om du har en sjukdom som gör att du inte får i dig tillräckligt med näring kan Baxters näringslösningar hjälpa dig.

Undernäring kan bli ett stort problem för personer som är sårbara på grund av sitt hälsotillstånd. Det kan handla om för tidigt födda barn, cancerpatienter som får cellgiftsbehandling och inte kan äta vanlig mat, patienter som genomgått omfattande operationer och kroniskt sjuka patienter.

Det är ofta svårt eller omöjligt att få i sig alla näringsämnen som behövs för att bli och hålla sig frisk, även om man sondmatas. Baxter var först med att ta fram parenterala (intravenösa) näringslösningar på 1940-talet och har blivit ledande inom klinisk nutrition tack vare innovativa och lättillgängliga produkter och tjänster.

Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och dietister arbetar vi för att patienterna ska få alla näringsämnen de behöver på ett säkert och bra sätt så att de återfår hälsa och kraft.  

Image of woman smiling

Parenteral näringstillförsel i hemmet

Kroniska sjukdomar som påverkar magtarmkanalen, till exempel sväljsvårigheter, nedsatta tarmrörelser, inflammatoriska tarmsjukdomar, hinder i tarmen eller förkortad tarm efter operation, kan också göra att man behöver tillföra näringsämnen dagligen för att komplettera eller helt ersätta det normala ätandet. Parenteral nutrition (näringstillförsel) i hemmet infördes i början av 1970-talet och är idag en vanlig behandlingsmetod över hela världen. Patienter som ordineras parenteral nutrition i hemmet kan få de näringsämnen de behöver i sin invanda hemmiljö tack vare individanpassade ordinationer av patientens läkare.   

Vi utvecklar den globala nutritionsbehandlingen

Tillgång

Våra produkter och tjänster för nutrition används inom olika behandlingsmiljöer, till exempel på intensivvårdsavdelningar, sjukhus, vårdhem, kliniker och i hemmet.

Kvalitet

I vårt produktutbud finns ämnen för en näringsrik nutritionslösning: proteiner, kolhydrater, fettämnen, elektrolyter, spårämnen och vitaminer.

Säkerhet

Våra färdigblandade produkter bereds i enlighet med den högsta säkerhetsstandarden. Individanpassade ordinationer med konstant kvalitet och säkerhet kan tas fram med hjälp av vår ledande läkemedelsteknik.