Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Infusionsterapi och läkemedelsberedning

Vi hjälper till att förbättra säkerheten och utveckla en kostnadseffektiv verksamhet för hela sjukhuset, från apoteket till sjuksängen.

Vi förstår vilka utmaningar som finns i den moderna sjukvården och vi vet att du vill ge bästa tänkbara vård till en växande patientpopulation, samtidigt som varje detalj i verksamheten ska fungera så säkert, effektivt och kostnadseffektivt som möjligt.

Som ledande företag inom beredning och leverans av läkemedel drivs vi av att utveckla nya patientinriktade lösningar som ger tillgång till rätt produkt vid rätt tidpunkt, samtidigt som de minskar risken för medicineringsfel som kan förhindras. I akuta och kritiska skeden används våra intravenösa lösningar, färdigblandade läkemedel, behandlings- och infusionstekniker på sjukhus och kliniker över hela världen.

Vi utvecklar den globala sjukhusvården

Tillgång

Vi arbetar tillsammans med många olika sjukhus och kliniker, och även organisationer för katastrofhjälp, för att säkra tillgången till livsviktiga läkemedel när och där de behövs.

Kvalitet

Våra färdigkopplade antibiotika för infusion tillverkas med aseptisk teknik som ger lång hållbarhet och våra infusionspumpar ger förutsättningar för behandling i hemmet i ett helt slutet system1.

Säkerhet

Våra infusionspumpar och färdigkopplade läkemedel är enkla och säkra att använda och minskar risken för medicineringsfel2.

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Vial-Mate

VialMate – Antibiotika klart för blandning i ett helt slutet system

Vial-Mate Concept innebär att antibiotika beställs via sjukhusapoteket färdigkopplat med Vial-Mate adapter för att sedan med ett enkelt handgrepp aktiveras och blandas av sjuksköterska i samband med användning. 

De färdigkopplade antibiotikadoserna har ett års hållbarhet i rumstemperatur och är ett enkelt, rationellt och säkert sätt att förbättrar arbetsmiljön i sjukvården.

Vial-Mate Concept tillhandahålls av Baxter med lokalt upphandlade antibiotika enligt överenskommelse med sjukvården.

Infusor

Infusor® bärbara infusionspumpar för hembehandling

Baxters elastomeriska pumpar används främst till infusioner av antibiotika, cytostatika, och även lokal/opioidanalgetika. Administrering kan ske intravenöst, subkutant, intratekalt, epiduralt, intra-arteriellt och lokalt. Vid hembehandling med exempelvis antibiotika utför patienten själv den ordinerade behandlingen själv eller med stöd av sjuksköterska.

Infusionslösningar sortiment

Infusionslösningar och spolvätskor

Infusionsbehandlingar innebär en rad utmaningar när det gäller stabilitet, kemisk nedbrytning, fällningar och kompatibilitet mellan ingredienser. Vi använder olika tekniker för att se till att produkterna håller en hög och jämn kvalitet och är enkla att använda för både vårdpersonal och patienter som utför sin egen behandling med exempelvis antibiotika och cytostatika. 

Huvudprodukter för Infusionsterapi och läkemedelsberedning