Kirurgi

Kirurgi

Vi tar fram produkter och lösningar vad gäller innovationer för operationssalen som låter dig utveckla din operationsteknik, öka effektiviteten och förbättra dina resultat1,2..

Våra kirurgiska produkter finns tillgängliga när du behöver dem som mest, som stöd för hemostas, vävnadsförsegling, rekonstruktion, vävnadsreparation, intraoperativ patientvård och inhalationsanestesi. Vårt utbud av pålitliga produkter har visat sig minska både intra- och postoperativa komplikationer, även sådana som kräver kostsamma blodtransfusioner och längre tid i operationssalen1,2. Färre komplikationer innebär ofta snabbare återhämtning för patienterna och större kostnadseffektivitet för sjukhuset eller kliniken.

Våra avancerade produkter används inom flera olika kirurgiska specialiteter, till exempel neurologi, bariatrisk kirurgi, gynekologi, ortopedi, kardiovaskulär kirurgi, ryggradskirurgi och rekonstruerande mikrokirurgi, från akuta till elektiva ingrepp.

Vi utvecklar den globala kirurgin

Tillgång

Produkter från Baxter används på operationskliniker i närmare 60 länder.

Kvalitet

Kirurger förlitar sig på våra kvalitetsprodukter för att uppnå bättre resultat.

Design med säkerheten i fokus

Baxters produkter hjälper kirurger att minska komplikationer under och efter en operation2.

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

CONTRAfluranTM Anaesthetic Gas Capture System

CONTRAfluran Anaesthetic Gas Capture System

The CONTRAfluranTM Anaesthetic Gas Capture System captures 99% 6 of exhaled anaesthetic gases in
the surgical suite, thereby preventing their release into the atmosphere through the AGSS system.

 

Read more

 

Prescribing information

Read SPCs for Suprane (desflurane)
Read SPC for Sevoflurane Baxter

FLOSEAL hemostasmatrix

FLOSEAL hemostasmatrix

FLOSEAL hemostasmatrix är ett flytande hemostasmedel som snabbt stoppar blödningar – i genomsnitt inom två minuter1. 96 procent av alla intraoperativa blödningar stoppas inom 10 minuter1,3,4. FLOSEAL kan användas vid ryggkirurgi för att stoppa intraoperativa blödningar i såväl mjukvävnad som ben, och är till och med effektivt för att stoppa större aktiv blödning under operation3. Det är den enda produkt i sitt slag som visat sig kunna minska antalet transfusioner och mindre komplikationer vid kardiovaskulära ingrepp1,3,4. Medlet används inom flertalet kirurgiska specialiteter för att värna om patientens säkerhet och minska risken för komplikationer5. FLOSEAL matrix är inte avsedd att ersätta en noggrann operationsteknik och korrekt applikation av ligaturer eller andra konventionella metoder för hemostas.

  • FLOSEAL hemostasmatrix finns tillgängligt i utvalda länder över hela världen.    
  • FLOSEAL matrix får inte injiceras eller pressas in i patientens blodkärl.
  • Ska inte appliceras vid avsaknad av aktivt blodflöde.   

 

Tisseel

TISSEEL [vävnadslim] för kirurgi

TISSEEL är ett vävnadslim med bevisad klinisk säkerhet och verkan, som kirurger använder som komplement till hemostas. 

 

Information till förskrivare

TISSEEL produktresumé

HEMOPATCH resorbable collagen-based pad

HEMOPATCH

Hemopatch förseglande hemostas består av en mjuk, tunn, böjlig, flexibel platta av kollagen från bovin dermis, täckt med NHS-PEG*. HEMOPATCH är indicerat som ett hjälpmedel för hemostas och kirurgisk försegling vid ingrepp vid vilka kontroll av blödning eller läckage av andra kroppsvätskor eller luft där sedvanliga kirurgiska tekniker är antingen ineffektiva eller opraktiska. HEMOPATCH kan användas för att försluta duradefekter efter traumatisk skada, excision, retraktion eller krympning av dura mater. Kan användas med Natriumbikarbonat i saknad av blod eller vävnadsvätska.

Huvudprodukter kirurgi

COSEAL [Surgical Sealant]

FLOSEAL hemostasmatrix

Produktkatalog för Kirurgi