FLOSEAL hemostasmatrix för kirurgi

FLOSEAL hemostasmatrix för kirurgi

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

FLOSEAL hemostasmatrix

FLOSEAL är ett effektivt kompletterande hemostasmedel för flera olika typer av blödningar1. Det innehåller vår egenutvecklade kombination av två fristående hemostatiska ämnen1, 2.

Som ledande inom hemostas vill vi ta fram innovativa lösningar för kirurger. FLOSEAL är effektivt inom olika kirurgiska specialiteter1 och har visat sig kunna:

  • Stoppa 96 procent av blödningarna inom 10 minuter (första lesionen, per-protokoll-analys)1
  • Kontrollera blödning hos fullt heparinbehandlade hjärtpatienter1,2
  • Stoppa blödning snabbt (i median 1,5 minuter till hemostas) på operationsstället1,4  vid ryggradskirurgi  
  • Fungera på aktivt blödande slemhinnor1
  • Formas efter oregelbundna sårytor3
  • Vara effektivt på såväl ben som mjukvävnad1,4
  • FLOSEAL matrix får inte injiceras eller pressas in i patientens blodkärl

Lätt att använda

FLOSEAL kan appliceras fokalt på platsen för blödningen*

Nålfria kit i storlekar på både 5 ml och 10 ml kan nu användas upp till 8 timmar efter blandning med trombinlösning

*Se gällande bruksanvisning för fullständig appliceringsteknik.

*FLOSEAL matrix ska inte appliceras vid avsaknad av aktivt blodflöde.

Se fullständig bruksanvisning för säker och korrekt användning av produkten.