Våra riktlinjer och ställningstaganden

Våra riktlinjer och ställningstaganden

På Baxter vill vi upprätthålla en etisk standard på högsta nivå, samtidigt som vi utför vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv. Vi strävar efter full transparens om våra riktlinjer och ställningstaganden eftersom de hjälper oss att upprätthålla en höga etisk standard.