Våra produkter

Våra produkter

Baxters produkter och tjänster används på vårdavdelningen, i operationssalen, på intensivvårdsavdelningen, på dialyskliniken och i hemmet. Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners för att hitta nya och smartare sätt att förbättra patienternas behandlingsresultat, förhindra komplikationer och öka tillgången på vård, samtidigt som de totala kostnaderna minskas.

Informationen på denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Våra huvudprodukter

Se en uppräkning över våra huvudprodukter i Sverige.

Produktkatalog

Se vår elektroniska produktkatalog.
 

For visitors outside Sweden:
Please note that the products in this product catalog are licensed in Sweden and are intended for the Swedish market. If you are a healthcare professional from outside of Sweden there can be other products available in your country.

Produkter Sverige

Picture of monitor

STARLING – 100% ICKE-INVASIVT VÄTSKEUTVÄRDERINGSSYSTEM

Starlingsystemet ger klinikern ett exakt6, pålitlig och 100% icke-invasivt vätskehanteringssystem för att vägleda till rätt beslut kring intravenös vätskehantering samt optimera tidpunkten för den samma. Att bedöma om den intravensöa vätskan kommer att hjälpa, eller möjligen vara till skada för patienten, kan vara avgörande för att optimera behandlingen. Starlingsystemet ger en komplett hemodynamisk bild inom några sekunder, vilket hjälper till att driva kliniskt beslutsfattande i realtid. Starlingsystemet passer utmärkt att använda genom hela patientens vårdflöde, från ankomst till akutmottagningen, på intensivvårdsavdelningen eller på operationsavdelningen7-9.

SE

Starling ger er bl.a. kontinuerlig information om:

  • Indexerad hjärtminutvolym (CI)
  • Hjärtminutvolym (CO)
  • Indexerad slagvolym (SVI)
  • Slagvolym (SV)
  • Totalt perifert motstånd (TPR)
HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE thumbnail

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE för njursjukvård

HOMECHOICE CLARIA-systemet för automatiserad peritonealdialys (APD) med SHARESOURCE-plattformen för fjärrkontakt är ett användarvänligt system som hjälper patienter med kronisk njursvikt att sköta sin peritonealdialys (PD) i hemmet, samtidigt som behandlingsresultat och ordinationshistorik är tillgängliga för behörig sjukvårdspersonal.

APD-systemet HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE-plattformen för fjärrhantering har godkänts i utvalda länder i Europa, Asien och Latinamerika.

FLOSEAL hemostasmatrix

FLOSEAL hemostasmatrix för kirurgi

FLOSEAL är ett effektivt kompletterande hemostasmedel för flera olika typer av blödningar3. Det innehåller vår egen kombination av två fristående hemostatiska ämnen.4,5

 

FLOSEAL hemostasmatrix finns tillgängligt i utvalda länder över hela världen.

THERANOVA-dialysator

HDx med THERANOVA för expanderad hemodialysbehandling

HDx med THERANOVA är en ny dialysbehandling som vi utvecklar för patienter med kronisk njursvikt. THERANOVA-dialysatorn har ett innovativt membran som ger en expanderad hemodialysbehandling (HDx).

HDx med THERANOVA finns i Kanada och på utvalda marknader i Europa, Latinamerika och Asien.

Numeta 500 ml påse

NUMETA är den enda registrerade trekammarpåsen för neonatal och pediatrisk parenteral nutrition

NUMETA är utvecklad i enlighet med ESPGHAN* och ESPEN** guidelines för att uppfylla nutritionsbehoven hos prematura barn, spädbarn och barn. Numeta är en balanserad lösning av aminosyror (protein), glukos (kolhydrater), fett (lipider) och elektrolyter. 

 

*ESPGHAN - European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
**ESPEN - European Society of Clinical Nutrition and Metabolism

 

Information till förskrivare

Numeta G13E produktresumé 
Numeta G16E produktresumé
Numeta G19E produktresumé

   

OLIMEL N9E

OLIMEL - ett brett sortiment av parenterala näringslösningar anpassade efter olika patienters behov

OLIMEL finns i ett brett sortiment med 4 olika styrkor i 12 olika påsar och är baserad på olivolja.

 

Information till förskrivare

OLIMEL N9E, produktresumé 
OLIMEL N9, produktresumé 
OLIMEL N7E, produktresumé 
OLIMEL N5E, produktresumé 
OLIMEL perifer N4E, produktresumé

PRISMAX CRRT behandling

Upptäck PrisMax-systemet, nästa generations produkt för CRRT och behandlingar för organsupport från Baxter

 PrisMax-systemet bygger på Baxters säkerhetsengagemang och har integrerade funktioner som kontrollerar hur behandlingen förbereds och utförs och bidrar till att färre fel orsakas av den mänskliga faktorn.

TISSEEL [vävnadslim]

TISSEEL [vävnadslim] för kirurgi

TISSEEL är ett vävnadslim med bevisad klinisk säkerhet och verkan, som kirurger använder som komplement till hemostas. Det hjälper kirurgen att stoppa blödningar på ställen som är oåtkomliga för kirurgiska åtgärder (som suturering och elektrokoagulering). Produkten appliceras i ett jämnt skikt med hjälp av vårt DUPLOSPRAY-system och låter läkaren komma så nära som 2-5 cm från vävnaden för laparoskopisk kirurgi.

 

Information till förskrivare

TISSEEL, produktresumé

 

TISSEEL [vävnadslim] finns tillgängligt i utvalda länder globalt.