OLIMEL - protein och energi anpassat efter kroppens behov

OLIMEL - protein och energi anpassat efter kroppens behov

OLIMEL N9E

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.      

Olimel finns i 4 olika styrkor i 12 olika påsar anpassade efter patienters behov. Olimel är baserad på olivolja och innehåller endast naturliga nivåer av vitamin E.

Olimel är en parenteral näringslösning med högt proteininnehåll och där lipidemulsionen är baserad på olivolja, vilket får stöd i riktlinjerna från ESPEN* och ASPEN**.

 

*ESPEN - European Society of Clinical Nutrition and Metabolism
**ASPEN - American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

 

Patienters olika nutritionsbehov

 

OLIMEL N9/N9E

Avsedd för kritiskt sjuka patienter med högt proteinbehov till exempel patienter med sepsis, trauma, kirurgiska patienter, patienter i dialys eller onkologiska patienter. Olimel N9E finns med och utan elektrolyter.

 

OLIMEL N7E

Avsedd för patienter i stabilt tillstånd med måttligt proteinbehov till exempel patienter i återhämtningsfasen. 

 

OLIMEL N5E

Avsedd för patienter med normalt proteinbehov till exempel perioperativt.

 

OLIMEL N4E

Avsedd för stabila patienter som kortvarigt behöver parenteral nutrition till exempel för kompletterande proteinbehov. Olimel N4E ges till patienter med perifer infart.

 

Vitaminer och spårämnen ska tillsättas varje dag till alla nutritionsordinationer enligt kliniska riktlinjer.

 

Information till förskrivare

OLIMEL N9E, produktresumé 
OLIMEL N9, produktresumé 
OLIMEL N7E, produktresumé 
OLIMEL N5E, produktresumé 
OLIMEL perifer N4E, produktresumé