REPEATER Pump

REPEATER Pump

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

REPEATER pump med INFUSOR

Repeater Pump är en utrymmessnål och mycket användbar pump för många arbetsmoment i läkemedelsberedningen. Den avlastar ansträngande arbetsmoment samtidigt som arbetet går snabbare.  Repeater Pump kan enkelt programmeras för flöden från 0,2 ml upp till 9,9 l och är ett utmärkt hjälpmedel för exempelvis fyllning av elastomeriska pumpar, sprutor och olika beredning av lösningar.