Infusionslösningar och spolvätskor

Infusionslösningar och spolvätskor

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infusionslösningar sortiment

Infusionsbehandlingar innebär en rad utmaningar när det gäller stabilitet, kemisk nedbrytning, fällningar och kompatibilitet mellan ingredienser.  Vi använder olika tekniker för att se till att produkterna håller en hög och jämn kvalitet och är enkla att använda för både vårdpersonal och patienter som utför sin egen behandling med exempelvis antibiotika och cytostatika.

Baxter erbjuder ett brett sortiment inom vätsketerapi med spolvätskor och infusionsvätskor där Plasmalyte är ett exempel på en balanserad kristalloid.

Viaflo

Infusionslösningar

Baxter erbjuder ett brett sortiment av infusionslösningar i väl utformade och miljövänliga Viaflo-påsar

 

Sortiment

> Se en översikt över Baxters infusionslösningar

 

Elektrolytinnehåll

> Läs mer om elektrolytinnehållet i Plasmalyte

 

Viaflo har många genomtänkta detaljer

Material i påse och portar

● Alla delar av Viaflo-påsen är tillverkad av PVC-fritt material med inerta egenskaper i kontakt med läkemedel

● Innehåller inte latex, aluminium, lim eller DEHP

● Viaflopåsen har en mycket låg vikt för att begränsa mängden miljöavfall

 

Utformning av påsen

● Tydligt läsbar text på påsen med graderingsskala för avläsning av administrerad volym

● Väl åtskilda portar för tillsats och infusion

● Generös tillsatsvolym för enkel hantering av tillsatser

● Tillsatsporten har ett självslutande membran som eliminerar dropp och läckage och möjliggör en säkrare hantering av riskläkemedel som cytostatika och antibiotika

● Påsen är utformad för att ge en minimal residualvolym och maximal överföring av läkemedel till patienten

● Tillsatsportens hårdare material och utformning är avsedd att skydda mot stickskador

● Utstansat hål för upphängning

● Fasade kanter

● Storlekarna 500 ml och 1000 ml kan användas med tryckmanschett

 

Tillsatsvolymer

> Se översikt över Baxter Viaflo

 

Tillbehör

● Vial-Mate adapter för blandning och överföring av läkemedel i ett slutet och kanylskyddat system

● Förseglingshylsa för tillsatsport

 

Spolvätskor

Baxter erbjuder ett sortiment av Uromatic spolvätskor i mjuka påsar och greppvänliga hällflaskor

Egenskaper för Uromatic-påsen

● Mjuk och transparent påse med tydlig text och graderingsskala för avläsning av restvolym

● Påsen är steriliserad i sin ytterpåse och är försedd med separat tillsatsport

● Påsen kan värmas och användas under tryck

● Hårda twist-off portar för att minimera risken för stickskador och kontamination

● Stort utstansat D-format hål för enkel upphängning

Sortiment

> Se en översikt över Baxters spolvätskor