Inkludering och mångfald

Inkludering och mångfald

Global inkludering och mångfald på arbetsplatsen.

På Baxter innebär inkludering och mångfald att vi kan bygga diversifierade och högpresterande team som visar engagemang och innovationsförmåga. För oss är det viktigt att kunna attrahera, motivera och behålla en inkluderande och diversifierad personalstyrka för att bättre kunna möta anställdas, kunders, leverantörers, patienters och vårdgivares behov.

Vår globala inkluderingsstrategi är uppbyggd runt fyra områden:

  • Våra medarbetare: Bygga upp högpresterande team som visar engagemang och innovationsförmåga
  • Arbetsplatsen: Utveckla en företagskultur där varje medarbetare känner sig uppskattad och respekterad och vågar vara sig själv
  • Samhället: Utveckla affärsrelationer som främjar mångfald
  • Marknaden: Låta kunders och patienters behov genomsyra alla delar av vår verksamhet

"Baxter främjar en inkluderande arbetsmiljö som attraherar, motiverar och håller kvar en diversifierad personalstyrka för att få fram innovativa lösningar som höjer livskvaliteten för de patienter vi värnar om. Att våra medarbetare har olika bakgrund och bidrar med olika perspektiv inom alla delar av vår organisation är viktigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv.”

Joe Almeida, ​styrelseordförande och vd

"Vi prioriterar global inkludering på lång sikt, eftersom det är avgörande för att vi ska vara framgångsrika och ha nöjda medarbetare. Faktum är att vi har flera insatser på gång för att hjälpa Baxter att rekrytera, anställa och behålla talanger från olika bakgrunder, kulturer och med olika erfarenheter. Vi vill skapa en kultur där alla anställda kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt.”

Jeanne Mason, personaldirektör   

Genom att uppskatta skillnader kan vi göra skillnad i miljontals människors livvärlden över.

Så driver vi igenom vår globala inkluderingsstrategi

Vi tror på lika möjligheter för alla

Som arbetsgivare erbjuder Baxter lika möjligheter för alla. Vi förbjuder diskriminering och trakasserier av arbetssökande, anställda och utomstående på grund av ras, hudfärg, religionstillhörighet eller religiös uppfattning, kön, nationalitet, ursprung, ålder, psykiska eller mentala handikapp, sjukdomstillstånd, genetisk information, civilstånd, könsidentitet eller könsuttryck, militär bakgrund eller någon annan grund som skyddas enligt lag.

Vi utbildar i inkludering och mångfald

Alla anställda utbildas i inkludering och mångfald med särskilt fokus på omedvetna fördomar, och hur man lär sig att minska effekten av dem och vad man ska se upp med. Baxter uppmuntrar även alla anställda att fundera över sina egna fördomar genom att prata om dem. Det kan handla om särskilda förslag eller åtgärder för att mildra eller bli av med fördomar under anställningsintervjuer samt återkopplings- och utvecklingssamtal. 

Vi leder arbetet med vårt Global Inclusion Council

Baxters Global Inclusion Council (GIC) leds av bolagets direktör för Nord- och Sydamerika, och består av omkring 15 erfarna ledare från företagets olika verksamheter, geografiska områden och funktioner. Medlemmarna är förkämpar, försvarare och kunskapsledare i frågor som rör inkludering och mångfald inom hela företaget. GIC ansvarar för att försvara och driva frågor om global inkludering och mångfald och även utveckla och genomföra lokala inkluderingsplaner. Globalt fortsätter GIC att arbeta för att rekrytera fler kvinnor och underrepresenterade minoriteter till ledande positioner och att främja inkluderande ledarskap och kultur.

Vi stödjer utbildningsprogram

Vi stöttar och deltar i utbildningsinsatser som främjar inkludering och mångfald hos nästa generations medarbetare.

Vi stöttar personalresursgrupper

Våra personalresursgrupper eller Business Resource Groups (BRG) erbjuder ett forum där anställda kan utveckla sin kompetens, skapa värdefulla kontakter och stödja viktiga initiativ. Grupperna stöttar Baxters verksamhetsmål och främjar personlig utveckling och mångkulturell förståelse, samtidigt som relationerna mellan anställda, kunder, affärspartners och samarbetspartners i det omgivande samhället stärks. Baxter har åtta etablerade BRG: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals och BaxVets.