Upptäck PrisMax-systemet, nästa generations produkt för CRRT och behandlingar för organsupport från Baxter

Upptäck PrisMax-systemet, nästa generations produkt för CRRT och behandlingar för organsupport från Baxter

PRISMAX CRRT behandling

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

TÄNK OM du kunde känna dig helt trygg med att du alltid ger korrekt behandling?

Baxters PrisMax-system har tagits fram för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska känna sig tryggare när de använder CRRT och andra behandlingar för organsupport. Efter mer än 20 års erfarenhet av intensivvårdsområdet kan vi nu erbjuda PrisMax-systemet, avsett att hjälpa läkarna att uppfylla de växande behoven i intensivvården och ge bästa möjliga behandling och patientvård, både nu och i framtiden, genom enklare och mer effektiva och exakta tekniker.

De varierande och ständigt skiftande kraven på intensivvården är en daglig utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen.

För att utveckla nästa generation akutvårdstekniker har vi samarbetat med experter inom intensivvårdsområdet.

Vi frågade nämligen över 650 personer som arbetar på över 50 intensivvårdskliniker över hela världen hur vi kan hjälpa dem med några av deras svåraste problem:

 • FÖRENKLA förberedande och genomförande av CRRT
 • Öka EFFEKTIVITETEN genom att minska störningar mellan enheter
 • Förbättra behandlingens EXAKTHET OCH SYSTEMPRESTANDA

PrisMax-systemet har utvecklats för att FÖRENKLA5 procedurerna vid CRRT och minska sjuksköterskornas arbetsbörda.

 • En intuitiv pekskärm förenklar behandlingsförberedelserna och övervakningen av behandlingen, och låses för att förhindra oavsiktlig eller obehörig ändring av ordinationen.1
 • Behandlingsprofiler sparar den patientspecifika ordinationen för bättre konsekvens och kortare förberedelser.
 • Färgkodade skalor med extra LED-lampor visar användaren vilka påsar som behöver åtgärdas.

PrisMax-systemet gör arbetsintensiva uppgifter automatiska för ett smidigare arbetsflöde och en mer EFFEKTIV behandling.

 • Vätskenivåsensorn justerar automatiskt vätskans höjd i avluftningskammaren under behandlingen och minskar sjuksköterskans manuella arbete.
 • Smarta larm minskar störningar mellan olika enheter och antalet behandlingsavbrott.
 • Ett automatiskt avflödessystem minskar interventioner under behandlingen eftersom man inte behöver byta dräneringspåsar. Antalet påsbyten kan minska med 60 % jämfört med liknande CRRT-system2*,  och man kan spara upp till 30 minuters vårdtid och behandlingsstopp per patient och dag.2*

Tekniken i PrisMax-systemet gör det möjligt för läkarna att optimera behandlingsrutinen genom förbättrad EXAKTHET OCH SYSTEMPRESTANDA.

 • Catch-Up-funktionen för vätskeeliminering använder intelligenta pumpjusteringar för att den ordinerade vätskeelimineringen ska uppnås, vilket hjälper läkarna att ge korrekt behandling – även vid behandlingsavbrott. PrisMax-systemet utförde 99,8 % av den ordinerade vätskeelimineringen i klinisk miljö.2,*
 • TherMax blodvärmare för temperaturkontroll ger en exakt kontroll av temperaturen på returblodet mellan 35 °C och 38 °C.3,† TherMax blodvärmare bibehåller patientens kroppstemperatur i över 76 % av normala CRRT-behandlingar.4,

Genom interaktiv praktisk träning och online-utbildning vill vi förbättra patientvården och utbildningen för sjukvårdspersonal.

 

*Baserat på data från en pilotstudie av 305 behandlingar med PrisMax-systemet vid åtta intensivvårdskliniker i sex länder

†Kylning enbart via behandlingsvätskor, ingen aktiv kylning av blodet via värmaren6.

‡ Baserat på in vitro-tester. Kliniska resultat överensstämmer eventuellt inte med in vitro-resultat. Patientens blodtemperatur 37 °C, rums- och vätsketemperatur 21 °C

 

För ytterligare information, kontakta din Baxteråterförsäljare.

För säker och korrekt användning av de produkter som nämns här, se tillhörande användarmanual eller bruksanvisning.

Baxter, Prismaflex, Prismax och Thermax är varumärken som tillhör Baxter International Inc. eller dess dotterföretag.

 

Avsedd användning

Endast på ordination. Läs användarmanualerna för de produkter som omnämns på denna sida.