Baxter Ventures

Baxter Ventures

​Baxter Ventures skapades 2011 av Baxter International Inc. och bygger på företagets över 85 år långa erfarenhet av att stötta innovationer inom sjukvården och att rädda och upprätthålla liv över hela världen.

Vi investerar i behandlingsområden som kompletterar Baxters verksamhet inom intensivvård, sjukhusvård, nutritionsbehandling, njursjukvård och kirurgi, samt i banbrytande teknik och behandlingsmetoder utanför Baxters nuvarande produktutbud.

Male and female physicians collaborating in a lab

​Investeringsfilosofi

​Baxter Ventures investerar i företag med innovativa tekniker, produkter och behandlingar som skyndar på utvecklingen och förbättrar patientvården. Varje investering görs efter en noggrann utvärderingsprocess. Vi granskar vilken potential som finns för att möta kliniska behov som hittills inte kunnat tillgodoses och möjligheten till en hållbar, långsiktig tillväxt.

Våra intresseområden omfattar:

 • Lösningar och behandlingar för sjukhus
 • Intensivvård
 • Kirurgi
 • Medicinteknisk utrustning
 • Övervaknings- och diagnosverktyg
 • Tillhandahållande och styrning av medicinering
 • Läkemedelstekniska hjälpmedel
 • Njurbehandlingar
 • Informationsteknik inom hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Ange följande icke-konfidentiella information så kommer vi att höra av oss om ditt projekt är intressant för oss och i linje med vår investeringsfilosofi.

 • Företagets namn, kontaktperson samt kontaktinformation
 • En kort, icke-konfidentiell beskrivning eller översiktsmaterial

Följ länken nedan för att skicka in din ansökan.