Tillgång till vård

Tillgång till vård

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi vara först på plats i krissituationer och ställa högkvalitativa produkter och andra resurser till förfogande. Vi vill förbättra tillgången till vård genom samarbete med offentlig och privat sektor och uppmärksamma och belöna vårdgivare och folkhälsoforskning som för vården framåt och utvidgar behandlingsmöjligheterna för patienter.

Baxter-donated products arriving in Puerto Rico with Americares Emergency Response Flight. Photo Credit: Alejandro Granadillo/Americares.

Produktdonationer

För att komplettera det humanitära stöd som vår stiftelse ger arbetar vi aktivt med olika humanitära hjälporganisationer – Americares, Direct Relief and Partners In Health – för att placera ut produkter för krishjälp i förebyggande syfte och möta redan existerande behov i eftersatta områden. 

För att åstadkomma det har vi infört en strategi för bästa praxis för tillverkning av produkter till donation, där vi tar med våra samarbetsorganisationers behov i våra tillverknings- och leveransplaner. På så sätt kan vi garantera att de människor de hjälper har tillgång till viktiga produkter från Baxter.

Vi är också stolta medlemmar av Partnership for Quality Medical Donations (PQMD), en unik sammanslutning av välgörenhetsorganisationer och företag som leder utvecklingen av och arbetar för en hög kvalitet på medicinska produkter och tjänster för donation. 

Foto med tillstånd av Americares.

Baxter International Foundations prisprogram

Foster G. McGaw-priset

Foster G. McGaw Prize LogoFoster G. McGaw-priset belönar sjukvårdsföretag som arbetar engagerat för att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom samhällsövergripande, innovativa samarbeten.

Det årliga priset, som förvaltas av American Hospital Association (AHA), består av 100 000 dollar till den vinnande organisationen och 10 000 dollar till tre finalister.

Läs mer >

2017 års mottagare

2016 års mottagare

William B. Graham-priset

William B. Graham Prize Award LogoWilliam B. Graham-priset uppmärksammar nationella och internationella bidrag från sjukvårdsforskare som med analytiska metoder undersöker och utvärderar hur sjukvårdstjänster organiseras, finansieras och/eller utförs.

Det årliga priset på 50 000 dollar förvaltas av Association for University Programs in Health Administration (AUPHA).

Läs mer >

2018 års mottagare>

2017 års mottagare >

Episteme-priset

Episteme Award LogoEpisteme-priset uppmärksammar framstående forskningsinsatser av sjuksköterskor. Syftet med priset är att belöna sjuksköterskor som gör enastående insatser inom sjukvården.

Priset på 15 000 dollar delas ut vartannat år och förvaltas av sjuksköterskesällskapet Sigma Theta Tau.

Läs mer >

2017 års mottagare >

2015 års mottagare >