Samhällsstöd

Samhällsstöd

På Baxter är vi engagerade i att rädda och upprätthålla liv och att ge stöd till samhället där vi är verksamma.

Varje dag strävar vi efter att åstadkomma en verklig skillnad för de människor som är beroende av våra produkter, och på de platser där vi är verksamma.

  Baxter Volunteerism

  Volontärarbete

  Vi är aktivt engagerade i att åstadkomma verklig, långsiktig förändring på de platser där vi är verksamma och att ge våra medarbetare möjlighet till en givande karriär genom att ge mycket tillbaka. Vi skänker av vår tid och våra resurser för att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som finns på plats. Vi fungerar som mentorer och förebilder och hjälper dem som mest behöver det.

  Våra volontärinsatser 2017 i siffror:

  • 1 200 samhällsinsatser i 38 länder
  • 57 000 volontärtimmar

  Baxters program för medarbetarengagemang

  Scholarship Image

  Stipendier

  Baxter International Foundations stipendieprogram delar ut eftergymnasiala utbildningsstipendier, som kan förnyas, till Baxteranställdas barn över hela världen. Stipendierna delas ut för att stötta eftergymnasial grundutbildning och baseras på meriter. Alla ansökningar utvärderas av en utomstående part.

  Baxter employees painting a wall

  Dollars for Doers

  Genom programmet Dollars for Doers kan anställda över hela världen förvandla tiden de lagt ned på volontärarbete till bidrag till frivilligorganisationer de vill stödja. 10 timmars volontärarbete motsvarar 100 dollar (omkring 1000 kronor) till en lämplig organisation.

  Image of a doctor examining a young girl

  Baxter Employee Disaster Relief Program (Baxters katastrofhjälpsprogram för anställda)

  Baxter Employee Disaster Relief Fund (Baxters katastrofhjälpsfond för anställda) skapades för att hjälpa anställda som fått hem och egendom förstörda på grund av en naturkatastrof. Fonden baseras framför allt på individuella donationer från andra medarbetare på Baxter. Baxter International Foundation har stått för grundfinansieringen och täcker alla administrativa kostnader så att 100 % av det som skänks av medarbetarna ska gå till stöd till deras arbetskamrater.