Inköpsvillkor

Inköpsvillkor

Tack för att du är leverantör åt Baxter.

Samtliga versioner av inköpsvillkoren gäller både direkta och indirekta inköp. Baxters direkta inköp omfattar varor och tjänster avsedda att utgöra en del av våra slutprodukter. Indirekta inköp är inköp av alla andra varor och tjänster, som inte används till Baxters produkter.

Våra inköpsvillkor finns i olika versioner beroende på vilken enhet inom Baxter som inköpen berör enligt listan nedan.

Baxter USA

Baxter Australien

Baxter Kina

Baxter Indien

Baxter Japan

Baxter Malaysia

Baxter Nya Zealand

Baxter AG / Baxter Innovations GmbH – Wien, Österrike

Baxter Singapore

Baxter Thailand

Baxter Managed Europe1

Du anses ha accepterat de beställningar du får, samt inköpsvillkoren, genom att bekräfta eller börja utföra beställningen. Baxter protesterar mot alla tillägg, undantag och förändringar i villkoren, oavsett om de presenteras i skriftlig form av säljaren eller på annat sätt, om de inte skriftligen godkänts av Baxter.

Om leverantören har ett eget leverantörs- eller tjänsteavtal, som undertecknats av Baxter, ska de villkor som anges i ett sådant avtal styra över eventuella motstridiga villkor som anges på beställningen eller i Baxters inköpsvillkor. Baxters villkor ska gälla i händelse av konflikt mellan sådana villkor och alla former av villkor som tillhandahålls av leverantören.

Vanliga frågor och svar