Plasmautbyte (TPE)

Plasmautbyte (TPE)

Plasmaferes (TPE) med PrisMax-systemet är utformat för att vara enkelt att använda från start till slut. Det ger förbättrade säkerhetsfunktioner för ännu större trygghet och förenklar arbetsflödet för effektiv drift.

TPE brochure

Upptäck plasmautbyte (TPE) med PrisMax-systemet

Plasmaferes (TPE) med PrisMax-systemet är utformat för att vara enkelt att använda från start till slut. Det ger förbättrade säkerhetsfunktioner för ännu större trygghet och förenklar arbetsflödet för effektiv drift.

Woman with acute equipment in background

Plasmaferes (TPE)

TPE är en behandling för ett antal hematologiska, neurologiska och immunologiska sjukdomar samt njursjukdomar1. American Society for Apheresis (ASFA) riktlinjer indikerar att TPE är effektiv som första- eller andrahandsbehandling för följande sjukdomstillstånd2:

Njursjukdomar som Goodpastures syndrom; neurologiska sjukdomar, som till exempel Guillain-Barré syndrom och myasthenia gravis och hematologiska sjukdomar som kryoglobulinemi, hyperviskositet vid monoklonala gammopatier och trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP).

TPE set closeup

PrisMax-systemet med TPE hjälper intensivvården att möta kraven inom flera kritiska terapier

PrisMax-systemet är designat av Baxter för att underlätta genomförandet av behandlingar av TPE, kontinuerlig njurersättningsterapi och HP. PrisMax-systemet bygger på flera decenniers expertis inom intensivvård och syftar till att tillgodose sjukvårdens ökande behov av enkelhet, effektivitet och noggrannhet i utförandet av behandlingarna.

For visitors outside Sweden:
Please note that the products in Baxter's product catalog are licensed in Sweden and are intended for the Swedish market. If you are a healthcare professional from outside of Sweden there can be other products available in your country.
Baxter Critical Care Institute

Läs mer med Baxter Acute Education Portal

Portalen består av produktutbildningar och moduler för utbildning i terapi, Baxter Acute Education Portal erbjuder träningar off- och online dygnet runt och anpassat till olika kunskapsnivåer.

Portalen levererar mer än 17 000 utbildningar per år.

 

TPE-terapierbjudande på PrisMax3

Enkel användning

  • Föranslutna filterset och intuitivt gränssnitt på pekskärmen.
  • Funktioner för att hantera citrat och integrerad sprutpump för administrering av heparin.
  • Programvara för vågstabilitet förhindrar falsklarm som orsakas av att vätskepåsar rör sig.
  • Avancerad tryckhantering minimerar larm som utlöses av plötsligt förhöjt tryck när patienten flyttas.

Förbättrad säkerhet

  • Handhållen streckkodsläsare för automatisk igenkänning av filterset för att begränsa fel orsakade av mänskliga faktorn.
  • Självreglerande trycksystem för automatiskt anpassade blodflödesjusteringar.
  • Möjlighet att i förväg fylla TPE-kretsen med blod innan behandlingen påbörjas.
  • Små steg i flödeshastighet möjliggör justering för patienter med låg kroppsvikt.

Förenklade arbetsflöden

  • Att ställa in en TPE-behandling på PrisMax-systemet liknar inställningen av en CRRT-behandling.
  • Sjukhus som äger ett PrisMax-system kan utföra TPE-behandling utan behov av ytterligare en enhet.