​Baxters BioPharma Solutions Business

​Baxters BioPharma Solutions Business

Har du problem med beredning, leveransproblem till kliniker, en kraftigt ökad efterfrågan på grund av marknadsfluktuationer, problem med riskreducering eller utgångna patent? Vi kan erbjuda flexibla, skräddarsydda lösningar som hjälper dig att uppnå dina försäljningsmål.

Vår kompetens och våra tjänster

 • Design/fyllning/finish av injicerbara molekyler
 • En särskild kontraktstjänst för cytotoxiska och högpotenta läkemedel
 • Sprutor, patroner och injektionsflaskor i volymer för både kliniskt och kommersiellt bruk.
 • Berednings- och utvecklingstjänster, inklusive avancerad frystorkning (lyofilisering)
 • Patenterad, avancerad paketering för infuserade stabila och instabila molekyler, inklusive biologiska läkemedel
 • Stort vetenskapligt kunnande inom parenterala lösningar, som spänner över i princip alla läkemedelsklasser, inklusive små molekyler, biologiska, cytotoxiska och högpotenta läkemedel samt antikropp-läkemedelskonjugat (ADC)

Skräddarsydda lösningar

 • Mer än 80 års erfarenhet inom tillverkning av parenterala lösningar
 • Kapacitet i form av till exempel ett överskottslager av vissa produkter för att kunna möta plötsliga efterfrågetoppar och snabbt reagera på marknadsfluktuationer
 • Skräddarsydda supporttjänster, till exempel utveckling av beredningar samt försäljnings- och marknadsföringskompetens
 • Förbättrad produktionsavkastning och minskad förlust av aktiva substanser (API) under produktionsprocessen
 • Patenterade tekniker för marknadsdifferentiering och livscykelhantering
 • Erfarenhet av kontakter med lagstiftande myndigheter över hela världen