Kontinuerlig uppdatering angående det nya coronaviruset

Press Release

Stockholm - March 18, 2020

Baxter i Sverige har de senaste veckorna haft flera möten med regeringsföreträdare, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och andra myndigheter för att utbyta råd och rekommendationer i den extrema situation som vi befinner oss i. Vi gör allt vi kan för att skydda sårbara patientgrupper och de svårt sjuka covid-19 patienter som är i akut behov av intensivvård. 

Här är den senaste uppdateringen om hur Baxter stödjer sjukhus, vårdgivare och patienter.

  • Baxter har inte haft några produktionsavbrott trots det allvarliga läget i flera av våra tillverkningsländer och all personal arbetar på maximal kapacitet. Våra leveranser fungerar normalt trots hög efterfrågan och vi hanterar kunders lagernivåer aktivt tillsammans med dem. 
  • Den höga efterfrågan kommer att fortsätta särskilt på monitorer, slangar, filter och vätskor inom intensivvård. Därför övervakas kundbeställningsmönster för att säkerställa produkttillgänglighet för alla våra kunder, och produkter fördelas med hänsyn till risknivåer och hur kritisk situationen är. 
  • Hemleveranser till PD och HHD patienter: Vårt hemleveransteam i Sverige har kontinuerlig kontakt med både chaufförer och patienter. Chaufförerna är utbildade, väl medvetna om riskerna för våra hempatienter och de följer myndigheternas rekommendationer. Om någon patient har specifika önskemål eller frågor, ber vi att ni hänvisar dem till Baxters hemleveransteam via tel. 0200-88 37 10 eller e-post [email protected] 
  • Vår högsta prioritet är patientsäkerhet och att stödja våra kunder i vårdverksamheten. Flera regioner i Sverige har infört besöksförbud men vi finns tillgängliga som vanligt via telefon, webbmöten eller videomöten. Tveka inte att höra av er om vi kan hjälpa till!
  • Mediakontakt: Camilla Sjöström, +46703798300