Stöd till behövande efter orkanen Harvey

Baxters uppdrag att rädda och upprätthålla liv innebär också att vi hjälper till i krissituationer.

Vi ställer upp för de boende i sydöstra Texas och områdena runtomkring som drabbades hårdast av orkanen Harvey och ger ett varaktigt stöd.

Vi har stöttat våra anställda på fältet som arbetat dygnet runt med att leverera livräddande och livsuppehållande produkter till lokala sjukhus och njurkliniker. Vi vill särskilt tacka de engagerade vårdgivare som tar hand om svårt kroniskt sjuka patienter som befinner sig mitt i katastrofen och alla andra som arbetar outtröttligt för att hjälpa drabbade.

Baxter International Foundation har donerat till våra samarbetspartners för humanitära insatser – amerikanska Röda Korset, Americares och Direct Relief – för att möta hjälpbehov. Stiftelsen lägger också till samma summa som medarbetarna donerar till krishjälp.

För att kunna vara först på plats, och möta redan existerande behov i eftersatta områden, arbetar Baxter även tillsammans med till exempel Americares och Direct Relief för att placera ut produkter för krishjälp i förebyggande syfte.

Läs mer om Baxters engagemang inom områdena produktdonationer och företagsansvar.