Utbildningar och webinarier

Utbildningar och webinarier

Här kan du läsa mer om Baxters utbildningar och webinarier inom vuxen och pediatrisk nutrition.

NNA-tile

NNA - The Nordic Nutrition Academy

NNA is the education program for doctors, nurses or dietitians interested in disease-related malnutrition and research. The goal is to increase skills in nutritional issues within health care and research, to create networks between experienced and less experienced clinicians/researchers, and to integrate clinical work with research.

Läs inbjudan till NNA

Heros-webinars-tile

HEROS webinarier

HELPING EMPOWER RECOVERY – the Online Series (HEROS).  In collaboration with practitioners from around the world Baxter has developed a series of webinars highlighting the nutritional challenges of the COVID-19 patient.

Baskurs-nutrition-tile

Basutbildning i Parenteral nutrition för dietister

Utbildningen syftar till att belysa dietistens arbete inom parenteral nutrition (PN). Vad är viktigt för en dietist att veta och hur samarbetar vi multiprofessionellt omkring PN? Utbildningen kommer bland annat att ta upp:

• När och hur ger man parenteral nutrition?
• Energi-och proteinbehov – vad säger riktlinjerna?
• Övervikt och undervikt – hur ska man tänka?

Nästa utbildningstillfälle planeras till den 8 oktober 2020. Håll utkik här efter inbjudan och anmälningslänk!

Ican 6 October 2020

iCAN Adult - Critically ill

Tisdag 6 oktober, 2020 14:00-16:30

Föreläsare
Internationella experter inom nutrition

Föreläsningar
• Disease-Related Malnutrition
• Role of Parenteral Nutrition (PN) in Clinical Practice
• Protein Provision to Help Improve Outcomes
• Applying Logic to Lipids
• Ready-to-Use Bags vs. Compounded Solutions
• Discussion with expert panel

Läs inbjudan till iCAN

iCAN pediatrics

iCAN - Pediatrics

 Torsdag 29 oktober, 16:00-18:30

Föreläsare
Internationella experter inom nutrition

Föreläsningar
• Importance Nutrition
• Compounding Considerations in
• Parenteral Nutrition
• Importance of Monitoring PN
• Lipids: Demystifying the Science 
• Discussion with expert panel