Bidrag till forskning och vidareutbildning

Bidrag till forskning och vidareutbildning

Vi vill stötta de banbrytande insatserna från läkare och vetenskapsmän som ägnar sig åt innovativ forskning. Vi ger också bidrag till vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer om våra bidrag till forskarstyrd forskning, bidrag till medicinsk vidareutbildning och universitetssamarbeten

Forskarstyrd forskning

För att få bidrag till forskarstyrd forskning är forskare välkomna att lämna in sin forskningsplan till Baxter för granskning och bedömning. Det är viktigt att forskaren och institutionen har full kontroll över forskningsplanen, att de äger alla data och att det är institutionen som sponsrar studien. Vår roll är att bidra med finansiering och/eller produkter samt eventuellt mer specialiserade tjänster.

Bidrag till medicinsk vidareutbildning

Vi ger bidrag till medicinsk vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Bidrag kan beviljas till utbildningar för att bredda eller uppdatera kunskapen på ett visst område. I detta ingår även symposier, workshops och kongresser. Det kan handla om både ackrediterade och icke-ackrediterade aktiviteter. Vi ger inga individuella stipendier utan delar ut bidrag till utbildningsinsatser som stöds av en hälso- och sjukvårdsorganisation.

Universitetssamarbeten

Våra goda relationer med universitet och andra institutioner ger oss möjlighet att samarbeta med ledande innovatörer över hela världen. Vi kan föra samman de skickligaste forskarna för att ta fram nya idéer, lösa problem och möta de sjukvårdsbehov som hittills inte kunnat tillgodoses.

Behöver du hjälp?

Om du har några frågor angående våra utbildningsbidrag kan du skicka ett mejl till [email protected].
Om du har några frågor angående våra bidrag till forskarstyrd forskning kan du skicka ett mejl till [email protected].

Bra att veta

Att vi tar emot din ansökan betyder inte att Baxter åtar sig att finansiera din forskning. Genom att skicka in ditt material till Baxter för granskning godkänner du att Baxter inte behandlar det som konfidentiellt eller upphovsrättsskyddat material och inte har någon skyldighet att hålla informationen konfidentiell.

Ingen ansökan kan betraktas som beviljad innan du har fått skriftligt besked från Baxter att din bidragsansökan beviljats. Även om du får besked om att din ansökan beviljats är finansieringsstödet avhängigt av att bidragsavtalet genomförs programenligt av båda parter. När du skickar in din bidragsansökan räknas det som att du accepterar ovanstående villkor.

Information om och slutdatum för bidragsansökan till forskarstyrd forskning