Universitetssamarbeten

Universitetssamarbeten

Våra goda relationer med universitet och andra institutioner ger oss möjlighet att samarbeta med ledande innovatörer över hela världen. Vi kan föra samman de skickligaste forskarna för att ta fram nya idéer, lösa problem och möta de sjukvårdsbehov som hittills inte kunnat tillgodoses. 

Vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv tjänar som vägledning och inspirerar oss att ta fram nya produkter och behandlingsalternativ för hälso- och sjukvårdspersonal och patienterna.

För att utföra vårt uppdrag och möta efterfrågan på högkvalitativa produkter och nya, verkningsfulla behandlingar söker vår forsknings- och utvecklingsgrupp ständigt efter nya samarbetsmöjligheter med universitet och andra institutioner runt om i världen. Att samarbeta ger forskare möjlighet att tillsammans med oss ta fram nya livsavgörande behandlingar och produkter.

Media om våra samarbeten

Baxter och International Society of Nephrology (Internationella Nefrologisällskapet) i samarbete för att möta den ökade utbredningen av njursjukdomar

Baxter och MATTER, en Chicagobaserad företagskuvös och sammanslutning av innovatörer, har offentliggjort ett nytt samarbetsprojekt för att ta fram nya lösningar med fokus på mervärde och kvalitet inom vården. Baxters arbetsgrupper för strategi och produktutveckling ska, tillsammans med MATTER:s nätverk av entreprenörer och innovatörer, arbeta för att få fram nya idéer, produkter och teknik som kan göra verklig skillnad inom vården.

Baxter och företagskuvösen MATTER samarbetar för att ta fram patientinriktade innovationer

Baxter och MATTER, en Chicagobaserad företagskuvös och sammanslutning av innovatörer, har offentliggjort ett nytt samarbetsprojekt för att ta fram nya lösningar med fokus på mervärde och kvalitet inom vården. Baxters arbetsgrupper för strategi och produktutveckling ska, tillsammans med MATTER:s nätverk av entreprenörer och innovatörer, arbeta för att få fram nya idéer, produkter och teknik som kan göra verklig skillnad inom vården.

Baxter och Mayokliniken lanserar forsknings- och utvecklingssamarbete som ska förändra patientvården

Baxter och Mayokliniken inleder ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete för att hitta innovativa lösningar på flera olika behandlingsområden där det finns stora patientbehov som hittills inte kunnat tillgodoses. Samarbetet innebär att Baxters och Mayoklinikens erfarna kliniker och forskare arbetar sida vid sida för att ta fram nya tekniker och nya behandlingsformer som ska förändra patientvården. Det första projektet fokuserar på njursjukdomar. Ytterligare projekt planeras inom andra områden.

Baxter, Ramot at Tel Aviv University och Tel Aviv Sourasky Medical Center i globalt samarbete för att få fram nya kirurgiska lösningar

Baxter och Ramot, Tel Aviv universitets (TAU) centrum för affärsutveckling, har ingått nya licensavtal som bland annat omfattar gemensamma, globala forskningsinsatser för att utvärdera flera tekniker som just nu är under utveckling på universitetet och på Tel Aviv Sourasky Medical Center (TASMC). Baxter kommer att samarbeta med TAU och TASMC för att forskningen, som befinner sig i ett tidigt stadium, ska kunna omvandlas till kommersiellt gångbara projekt. Målet är att göra de senaste innovationerna inom kirurgi tillgängliga på marknaden.