Baxters leverantörsnormer

Baxters leverantörsnormer

För att göra affärer med Baxter måste leverantörer och andra affärspartners gå med på att följa Baxters leverantörsnormer.

Normerna beskriver vilka policyer som ska följas och gör att båda parter vet vilket etiska riktlinjer som gäller i samarbetet med Baxter. Våra arbetsgrupper för leverantörskvalitet och inköps- och leverantörsstyrning utvärderar och godkänner alla huvudleverantörer innan material, komponenter, produkter eller tjänster köps in.

Våra kvalitetsnormer för leverantörer och etik- och regelefterlevnadsnormer tar dessutom särskilt upp frågor om hållbarhet, till exempel tvångsarbete och barnarbete, anställningsvillkor, minskning av avfall och energiförbrukning och etiska riktlinjer för samtliga leverantörer.

Våra etik- och regelefterlevnadsnormer för Baxters leverantörer kan laddas ned via Acrobat® Reader på följande språk: