Att nå ut till fler patienter i en gränslös värld

Igår hade jag förmånen att få representera Baxter på Fortunes årliga Brainstorm Health-konferens, där jag satt med i panelen ”Gränslös värld” tillsammans med George Barrett, Cardinal Healths styrelseordförande, och Michael Milken, styrelseordförande för Milken Institute.

Precis som många av de andra branscher och tekniker som vi är beroende av i vår vardag har hälso- och sjukvården påverkats av globaliseringen - ibland på ett bra sätt, ibland mindre bra. Globaliseringen har utan tvekan bidragit till att öka medvetenheten, kunskapen om och tillgången till högkvalitativ vård för patienter över hela världen. Samtidigt har globaliseringen lett till nya utmaningar, till exempel epidemier, ökande problem med fetma, diabetes och kroniska njursjukdomar i utvecklingsländerna.

Det finns fortfarande många sätt att utnyttja fördelarna med globaliseringen inom hälso- och sjukvårdssektorn och närliggande sektorer – från att ta fram mer standardiserade kliniska studier, till nya verksamhetsmodeller för forskning och utveckling och för leveranskedjan. I panelen underströks att det viktigaste för branschen, lagstiftare och vårdgivare över hela världen är att tillsammans välkomna de nya möjligheterna.

Baxter har en ställning som låter oss göra skillnad. Med våra 47 000 medarbetare världen över, som drivs av uppdraget att rädda och upprätthålla liv, och våra produkter, som gör livet lättare för patienter i över 100 länder, fortsätter vi att driva innovationer som ökar tillgången till högkvalitativ vård för fler människor.

—Joe Almeida, styrelseordförande och vd